Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Sisteme geo-spațiale pentru dezvoltarea durabilă a României
Autor: Antonio Tache, Monica Tache, Alexandru-Ionuț Petrișor, Sorin Daniel Manole, Ecaterina Pârvu
An: 2012
Pagini: 120
Format: A4 (297 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-646-1
Categoria: Geologie și științe înrudite
   Lucrarea de față, rezultat al finalizării unui proiect de cercetare finanțat începând din 2007 de către Centrul Național de Management Programe (GISTEREG – Sistem informatic de tip OpenGIS pentru monitorizarea impactului politicilor de amenajare a teritoriului) și coordonat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT din București în parteneriat cu S.C. ELECTROVÂLCEA SRL din Râmnicu Vâlcea, Centrul de Documentare pentru Construcții, Arhitectură, Urbanism și Amenajarea Teritoriului din București și Institutul de Geografie al Academiei Române din București, răspunde la două dintre cerințele formulate pe baza acestor principii pentru cercetarea din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.
Din punct de vedere teoretic este fundamentat conceptul de dezvoltare durabilă, prin prisma unei abordări ecosistemice, inter- și transdisciplinare a aspectelor sale socioeconomice și ecologice, subliniindu-se, totodată, și latura teritorială a acestuia, și, din această perspectivă, sunt analizate modalitățile de asigurare a durabilității dezvoltării regionale, pe baza fondurilor europene. În acest context, lucrarea trece în revistă principalele instrumente și documente strategice din România și Uniunea Europeană.
În ceea ce privește latura practică, lucrarea răspunde la cerința de a elabora o metodologie de analiză multicriterială a dezvoltării în deplin acord cu acest cadru conceptual. Soluția este reprezentată de folosirea Sistemelor Informaționale Geografice împreună cu instrumentarul matematic aferent analizelor multicriteriale, în particular a metodelor de ierarhizare multicriterială, impuse de utilizarea unui număr foarte mare de indicatori (aproape 450 de indicatori grupați în 15 capitole la nivelul regiunilor de dezvoltare și aproape 70 de indicatori grupați în șase capitole la nivelul unităților administrativ-teritoriale de bază), pentru a realiza o hartă a dezvoltării în România, care să reliefeze decalajele de dezvoltare existente între diferitele regiuni, subliniind totodată ariile în care intervențiile sunt prioritare.
Cătălin Niculae Sârbu


poate vă interesează și
#
Introducere în modelarea hidrologică
#
Munceii Olăneştilor: evoluţia şi caracterele geomorfologice
#
Analysis of data from Surlari National Geomagnetic Observatory
#
Evaluarea câmpului geomagnetic prin metode statistice, spectrale și wavelet a datelor de observator
#
Evaluarea poluării solului utilizând fracția metalică mobilă
#
Ostracode purbeckiene din Dobrogea de sud
#
Mesozoic and Cenozoic Vertebrates and Paleoenvironments: Tributes to the Career of Professor Dan Grigorescu
#
Jurasicul mediu din Bucegi
versantul vestic
paleontologie și paleoecologie

#
Geologia terenurilor triasice și jurasice din zona Pecineaga - Camena
#
Contribuție la istoria geologiei în România
Orogenul Dobrogei de nord
Evoluția unui concept tectonic