Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Zona de influenţă a municipiului Baia Mare
Autor: Andrei Schvab
An: 2016
Pagini: 224
Format: B5 (182 x 257 mm)
ISBN: 978-973-558-937-0
Categoria: Geografie
   Lucrarea de față abordează într-o manieră sistematică un subiect dificil, dar provocator, cu elemente de originalitate care se regăsesc atât în interpretarea critică a literaturii de specialitate, cât mai ales în analizele și concluziile desprinse, încât poate fi socotită o lucrare de pionierat în domeniu și poate servi drept bază de pornire în alte studii similare.
Prof. univ. dr. Ioan Ianoș
Universitatea din București


see also
#
Studii și opinii geografice
#
Evoluţia gurii de vărsare Sulina pe baza modelelor numerice batimetrice
#
Variabilitatea regimului natural al scurgerii râurilor din România
#
Infrastructuri verzi pentru o planificare urbană durabilă
#
Morfodinamica actuală, riscuri și hazarde în Masivul Piatra Craiului
#
Comportamentul barelor submerse pe țărmul Deltei Dunării
#
Rezervația Biosferei Delta Dunării
Parteneriat între Oameni și Natură pentru Dezvoltare Durabilă

#
China
#
Clima și societatea
#
Oceanografie fizică