Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Imagini ale sociologiei contemporane
Autor: Nicolae Perpelea
An: 2008
Pagini: 263
Format: B5 (182 x 257 mm)
ISBN: 978-973-558-314-9
Categoria: Științe sociale
   Cartea de față este rezultatul unor revizuiri succesive la „Sociologie. Teorii, concepte, imagini” – lucrare editată în anul 2003, într-o primă variantă, la Editura Ars Docendi. Acest nou volum vizează mai mult aspectele metodologice ale sociologiei contemporane, dar reia – cu unele modificări – acele teme și concepte care constituie baza unui curs universitar de introducere a perspectivelor și problemelor de tip sociologic. Au fost introduse teme inedite: „sociologia riscului”, analiza free rider, analiza cognitivă a mișcărilor sociale, sociologia emoțiilor, analiza efectelor de cadraj, sociologia peisajelor ș.a. Pentru familiarizarea cititorilor cu practica sociologică, am introdus mai multe exemple din cercetările empirice recente din sociologia românească.

see also
#
Etnografie
Privire către noi înșine ca popor
Ediția a II-a, revăzută și adăugită

#
Abilități corecționale de bază.
Manual de training

#
Core Correctional Skills
The training kit

#
Santé et nutrition dans les médias actuels
#
Şcoala sociologică de la Bucureşti şi studiul familiei:
comentarii şi antologie de texte

#
Dialoguri despre educație și pedagogie
#
Produse şi servicii documentare în bibliotecile românești de învăţământ
#
Teoria economică marxistă
#
Human Rights in Prison. A Sociological Approach
#
Valori culturale franceze, fundament al geografiei umane moderne