Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
L’expression de l’imprécision dans les langues romanes
Autor: Oana-Dana Balaș, Adriana Ciama, Mihai Enăchescu, Anamaria Gebăilă, Roxana Voicu
An: 2017
Pagini: 425
Format: A4
ISBN: 978-606-998-005-7
Categoria: Limbă, lingvistică, literatură în limbi străine
   Acest volum reunește o selecție a lucrărilor Colocviului Internațional Mijloace lingvistice de exprimare a impreciziei în limbile romanice, organizat între 22 și 23 mai 2015 de Centrul de Lingvistică Comparată și Cognitivism al Universității din București, în colaborare cu Institutul Francez din București, Catedra Fernando Pessoa a Institutului Camões din București, Institutul Italian de Cultură Vito Grasso din București și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. Printre cele treizeci și cinci de contribuții selectate pentru publicare, patru reprezintă textele conferințelor plenare pe care am avut plăcerea să le găzduim, susținute de Catherine Kerbrat-Orecchioni, María Antonia Martín Zorraquino, Piera Molinelli și Fátima Oliveira.

This book comprises a selection of the papers presented during the International Conference Linguistic Means of Expressing Imprecision in Romance Languages held in Bucharest on 22-23 May 2015, organized by the Centre for Compared Linguistics and Cognitivism of the University of Bucharest, in collaboration with the French Institute of Bucharest, the Academic Chair Fernando Pessoa of the Camões Institute in Bucharest, the Italian Culture Institute Vito Grasso of Bucharest and the Faculty of Foreign Languages and Literatures of the University of Bucharest. Among the thirty-five papers selected for publication, four of them represent the contribution of the guest speakers we had the pleasure to receive, Catherine Kerbrat-Orecchioni, María Antonia Martín Zorraquino, Piera Molinelli and Fátima Oliveira.

Le présent volume est issu des travaux du Colloque International Moyens linguistiques d’expression de l’imprécision dans les langues romanes organisé les 22 et 23 mai 2015 par le Centre de linguistique comparée et cognitivisme de l’Université de Bucarest en collaboration avec l’Institut Français de Bucarest, la Chaire Fernando Pessoa de Camões I.P. de Bucarest, l’Istituto Italiano di Cultura Vito Grasso de Bucarest et la Faculté des Langues et Littératures Étrangères de l’Université de Bucarest. Parmi les 35 contributions retenues pour la publication, quatre sont les textes des conférences plénières pour lesquelles nous avons eu le plaisir d’accueillir Catherine Kerbrat-Orecchioni, María Antonia Martín Zorraquino, Piera Mollinelli et Fátima Oliveira.
Les éditeurs
see also
#
Enhancing Grammar and Translation Practice. A Handbook for Freshmen in Translation Studies
#
An Analysis of Tense, Aspect and Modality in English and Romanian
#
The Pilgrim of Saint Martyr Sabas of Buzău
#
Introducere în teoria comunicării și practica interpretării
#
Паломник Святого Мученика Саввы из Бузэу
(Pelerinul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău)

#
The King Interpreted
#
On Botanical Terminology. A Case Study
#
Narrativas mutantes: anomalía viral en los genes de la ficción
#
Social concepts in contemporary utopian discourse
#
Landmarks in the History of the English Language