Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Infrastructuri verzi pentru o planificare urbană durabilă
Autor: Mihai Răzvan Niță, Diana Andreea Onose, Athanasios Alexandru Gavrilidis, Irina Iulia Năstase
An: 2017
Pagini: 186
Format: B5 (182 x 257 mm)
ISBN: 978-606-998-006-4
Categoria: Geografie
   În contextul provocărilor societale actuale, dar și al creșterii continue a ponderii populației din mediile urbane, creșterea sustenabilității și rezilienței acestora a devenit un obiectiv prioritar atât la nivelul politicilor și strategiilor europene, cât și la nivelul administrației publice locale sau regionale. În acest cadru general, infrastructurile verzi urbane s-au evidențiat ca un instrument deosebit de eficient, îndeosebi datorită multifuncționalității beneficiilor oferite, de natură ecologică, economică și socială.
Tendințele din lumea științifică au urmat această direcție, rolul și contribuția infrastructurilor verzi urbane devenind un subiect de mare actualitate, atât în privința publicațiilor de specialitate, cât și la nivelul programelor de cercetare. Lucrarea Infrastructuri verzi pentru o planificare urbană durabilă nu face decât să răspundă acestor tematici, oferind atât un suport teoretic pentru înțelegerea principalelor concepte uzitate, dar și analize științifice de detaliu ale realităților ce caracterizează orașele din România.

see also
#
Studii și opinii geografice
#
Evoluţia gurii de vărsare Sulina pe baza modelelor numerice batimetrice
#
Variabilitatea regimului natural al scurgerii râurilor din România
#
Morfodinamica actuală, riscuri și hazarde în Masivul Piatra Craiului
#
Zona de influenţă a municipiului Baia Mare
#
Comportamentul barelor submerse pe țărmul Deltei Dunării
#
Rezervația Biosferei Delta Dunării
Parteneriat între Oameni și Natură pentru Dezvoltare Durabilă

#
China
#
Clima și societatea
#
Oceanografie fizică