Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Cercetarea în științele comunicării. Elemente de metodologie și euristică
Autor: Corina Sorana Matei
An: 2016
Pagini: 200
Format: A4 (297 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-933-2
Categoria: Științe sociale
   Acest curs vizează atingerea unora dintre obiectivele educației interdisciplinare și interculturale, precum și ale educației în spiritul creativității. Însă funcția principală vizată este aceea de a deschide cursanților perspectiva unei formări pentru cercetare. Această funcție poate fi îndeplinită prin formarea mentalității științifice în sincronizare cu exigențele spiritului științific actual, precum și prin formarea unor deprinderi de cercetare. Cursanții își vor putea însuși cunoștințele metodologice necesare și vor avea ocazia de a-și descoperi propriile aptitudini de cercetător, ceea ce poate conduce, uneori, la o „reinventare” de sine.
Autoarea


see also
#
Etnografie
Privire către noi înșine ca popor
Ediția a II-a, revăzută și adăugită

#
Abilități corecționale de bază.
Manual de training

#
Core Correctional Skills
The training kit

#
Santé et nutrition dans les médias actuels
#
Şcoala sociologică de la Bucureşti şi studiul familiei:
comentarii şi antologie de texte

#
Dialoguri despre educație și pedagogie
#
Produse şi servicii documentare în bibliotecile românești de învăţământ
#
Teoria economică marxistă
#
Human Rights in Prison. A Sociological Approach
#
Valori culturale franceze, fundament al geografiei umane moderne