Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Convergențe educaționale
Autor: Cristina Ștefan
An: 2016
Pagini: 312
Format: 130 x 200 mm
ISBN: 978-973-558-954-7
Categoria: Științe sociale
   Această carte poate fi considerată o încercare de a surprinde diferite aspecte despre felul cum funcționează școala în societate, nu doar din punct de vedere instituţional, ci mai cu seamă uman, analizând evenimente, relaţii, stări de spirit trăite/posibile, principial vorbind, de către cadre didactice, elevi şi părinţi.
Deşi din lectură desprindem multe direcții de analiză pedagogică și putem deduce și unele învățăminte morale, autoarea se ferește să fie didacticistă, abordând teme mai puţin cunoscute, precum: Ce înseamnă un profesor cool?, Fenomenul de mobbing în şcoală, Uzura morală neplanificată şi altele.
Acad. Vasile TONOIU


see also
#
Etnografie
Privire către noi înșine ca popor
Ediția a II-a, revăzută și adăugită

#
Abilități corecționale de bază.
Manual de training

#
Core Correctional Skills
The training kit

#
Santé et nutrition dans les médias actuels
#
Şcoala sociologică de la Bucureşti şi studiul familiei:
comentarii şi antologie de texte

#
Dialoguri despre educație și pedagogie
#
Produse şi servicii documentare în bibliotecile românești de învăţământ
#
Teoria economică marxistă
#
Human Rights in Prison. A Sociological Approach
#
Valori culturale franceze, fundament al geografiei umane moderne