Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Asistența psihologică instituționalizată
Autor: Adrian Prisăcaru
An: 2016
Pagini: 238
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-956-1
Categoria: Științe sociale
   În această lucrare este abordată o tematică majoră, cu implicaţii teoretice şi practice în domeniile asistenţei psihologice, sănătăţii mentale, managementului resurselor umane, fiabilităţii în condiţii critice ş.a.
Este vizat un demers de elaborare şi validare a unui model conceptual şi practic-aplicativ de asistenţă psihologică a personalului din diferite organizaţii, inclusiv cele de tip restrictiv. Pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor personalului cu nevoi specific modului de activitate, dar şi pentru că psihologului îi revine un rol esenţial în optimizarea individului şi a organizaţiei, autorul a determinat para-metric un model sistemic de asistenţă psihologică în instituţii.[...]
Dacă intervenţia ghidată de proceduri şi protocoale în activităţile de asistenţă psihologică întâmpină o diversitate de cazuri, situaţii, tehnici, metode, şcoli, orientări, considerarea particularităţilor sau stilurilor personale în practica consilierii şi a terapiei reprezintă o tendinţă a etapei pe care o traversăm. Putem aprecia că procedurile, ghidurile de bune practici şi protocoalele de intervenţie vor „cuceri“ tot mai mult lumea specialiştilor şi a practicii de profil, rămânând sub control limitele inerente. Lucrarea de faţă este un exerciţiu de cutezanţă în optimizarea asistenţei psihologice benefice şi eficiente.
Prof. univ. dr. Grigore Nicola


see also
#
Etnografie
Privire către noi înșine ca popor
Ediția a II-a, revăzută și adăugită

#
Abilități corecționale de bază.
Manual de training

#
Core Correctional Skills
The training kit

#
Santé et nutrition dans les médias actuels
#
Şcoala sociologică de la Bucureşti şi studiul familiei:
comentarii şi antologie de texte

#
Dialoguri despre educație și pedagogie
#
Produse şi servicii documentare în bibliotecile românești de învăţământ
#
Teoria economică marxistă
#
Human Rights in Prison. A Sociological Approach
#
Valori culturale franceze, fundament al geografiei umane moderne