Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Declaraţie de dependenţă
Autor: Ada Carol
An: 2015
Pagini: 108
Format: 148 x 148 mm
ISBN: 978-973-558-829-8
Categoria: Limbă, lingvistică, literatură română
   Sub pseudonimul Ada Carol, Adriana Bulz ne oferă un nou volum de poeme intitulat polemic Declaraţie de Dependenţă. Structurată în trei secţiuni şi anume: “Ars Amandi”, “Anamnesis” şi “Anglo-File”, cartea ne introduce cu graţia spiritului ludic într-un univers liric plin de gingăşie, delicateţe şi subtilitate, calităţi în virtutea cărora artista poate păşi cu dezinvoltură peste dramele sufleteşti şi poate atenua intensitatea cutremurelor lăuntrice. Ada Carol îşi farmecă cititorul prin discreţia cu care se apropie de marile teme existenţiale: iubirea, singurătatea, moartea... Teama de ridicol, de patetismul retoric, de bruscheţea unor dezvăluiri care l-ar putea agresa pe interlocutor, o fac pe autoare să îşi impună controlul asupra emoţiilor şi să dea mişcărilor ei gestica armonică a unui balet.
Monica Pillat


see also
#
Zigzaguri de lumină
poezii

#
La curtea lui Urmuz, vol. I
#
Poezie de dragoste
#
35 de interviuri
#
o Leoaică îmi traversează centrul
#
Al optulea infinit
#
El ne ținea într-un pumn cu Iubire inima
poezii

#
Nevoia de reveniri
Ceva despre viitor, fără pierderea valorilor

#
Drumuri răsucite
#
Sonia cu accent grav şi hiat
roman