Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Clima și societatea
Autor: Nico Stehr, Hans von Storch
An: 2015
Pagini: 148
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-884-7
Categoria: Geografie
   Cei doi autori formează o pereche interdisciplinară unică de cercetători, și anume un sociolog și un cercetător în fizica climei. Ei au fost primii care au descris dualitatea conceptului „climă” ca o construcție științifică, precum și ca o construcție socială. Cele două concepte sunt diferite, dar interferează și se combină. ele influențează proiectarea și implementarea politicii privind schimbarea climei. În volumul de față, autorii prezintă o istorie culturală a climei, ceea ce permite integrarea discursului actual referitor la modul de gestionare a problemelor ridicate de schimbările climei, datorate intervenției omului, aflate în curs de desfășurare.

see also
#
Studii și opinii geografice
#
Evoluţia gurii de vărsare Sulina pe baza modelelor numerice batimetrice
#
Variabilitatea regimului natural al scurgerii râurilor din România
#
Infrastructuri verzi pentru o planificare urbană durabilă
#
Morfodinamica actuală, riscuri și hazarde în Masivul Piatra Craiului
#
Zona de influenţă a municipiului Baia Mare
#
Comportamentul barelor submerse pe țărmul Deltei Dunării
#
Rezervația Biosferei Delta Dunării
Parteneriat între Oameni și Natură pentru Dezvoltare Durabilă

#
China
#
Oceanografie fizică