Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Științe comportamentale
Autor: Ionuț Ștefan
An: 2014
Pagini: 352
Format: A4 (297 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-770-3
Categoria: Științe sociale
   Consider că ceea ce numim astăzi prin sintagma „ştiinţe comportamentale“ nu reprezintă nimic altceva decât o tentativă de „unificare“ teoretică a psihologiei, psihanalizei, sociologiei, etologiei, antropologiei, filosofiei sociale etc. într-un univers teoretic ce se doreşte a fi complet şi prin care să putem avea imaginea completă a comportamentului omenesc. [...]
Tentativa de unificare conceptuală, în cazul studierii comportamentului omenesc este seducătoare şi riscantă în acelaşi timp. Este seducătoare deoarece, complexitatea comportamentului omenesc beneficiază astăzi de multe perspective de abordare, iar multiplicitatea ştiinţelor consacrate acestui orizont teoretic au acest liant comun. Riscurile sunt importante, şi am în vedere: generalizarea, universalizarea, toate instrumentele ce fac posibilă utilizarea noţiunii de repetabilitate. Dimensiunea bioeticii, bunăoară, atacă sistematic această „uniformizare“, aducând în discuţie, tocmai problematica „cazurilor“, adică a acelor evenimente care infirmă regulile generale, principiile universale, inatacabile. [...]
Viitorul este deschis, mai ales în studierea comportamentului omenesc. Consecinţa acestei deschideri ne impune eliminarea prejudecăţilor, o receptivitate crescută în apariţia noutăţilor şi, mai ales, în schimbarea punctelor de vedere. Dorinţa omului de a se cunoaşte, de a se înţelege pe sine şi ulterior pe ceilalţi, rămâne un reper ferm al ştiinţelor comportamentale.
Autorul


see also
#
Etnografie
Privire către noi înșine ca popor
Ediția a II-a, revăzută și adăugită

#
Abilități corecționale de bază.
Manual de training

#
Core Correctional Skills
The training kit

#
Santé et nutrition dans les médias actuels
#
Şcoala sociologică de la Bucureşti şi studiul familiei:
comentarii şi antologie de texte

#
Dialoguri despre educație și pedagogie
#
Produse şi servicii documentare în bibliotecile românești de învăţământ
#
Teoria economică marxistă
#
Human Rights in Prison. A Sociological Approach
#
Valori culturale franceze, fundament al geografiei umane moderne