Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Teme și accente teologice în Noul Testament
O introducere în teologia biblică a Noului Testament
vol. I: Hristologie, pneumatologie, elemente de antropologie biblică

Autor: Octavian Baban
An: 2013
Pagini: 466
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-680-5
Categoria: Filosofie, psihologie, religie
   Prezentul volum a apărut în urma nevoii de a preda cursul de Teologie Biblică a Noului Testament la Facultatea de Teologie Baptistă, Universitatea din Bucureşti, şi la Facultatea de Teologie Pastorală, Institutul Teologic Baptist, Bucureşti, începând cu anul 2000. El reprezintă o primă parte din tratatul mai cuprinzător care va include elemente introductive privitoare la istoria disciplinei, elemente de hristologie, pneumatologie, antropologie, nomologie, eschatologie. Studiul de faţă a fost scris pornind de la constatarea că în limba română există numeroase tratate de teologie sistematică sau dogmatică, dar extrem de puţine (dacă există vreunul) de teologie biblică, ca atare. Or, această disciplină are un mare potenţial de a instrui teologic, de a oferi satisfacţii intelectuale şi spirituale deosebite prin urmărirea de aproape, exegetică, a adevărurilor revelate narativ şi discursiv, ori poetic şi profetic în Noul Testament.
Autorul


see also
#
Cum văd eu iubirea
Un A-Z clinic

#
Multiculturalismul în Canada, SUA și Australia
#
Eu și Camus. Confidențe
#
Moartea fericirii light
De la reforma etică spre metafora estetică
ed.III

#
Rostiri etice în filosofia românească, vol. III
#
Despre rolul elitelor în societatea deschisă
#
Consilierea filosofică: de la practică la profesie
#
Seinoske Yuassa, un filosof japonez în România
#
Literarul și picturalul, spații literale Maurice Blanchot și Giorgio de Chirico à la lettre
#
Rostiri etice în cultura românească. Studii, volumul II