Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Cooperarea în cadrul Comunității naționale de informații
Autor: Nicușor Moldovan
An: 2013
Pagini: 194
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-702-4
Categoria: Științe sociale
   Lucrarea de faţă, circumscrisă unui domeniu special al securităţii naţionale – intelligence-ul –, abordează o temă deopotrivă complexă, interesantă şi de actualitate. Că este complexă, rezultă şi din circumspecţia vădită a unor teoreticieni de a aborda cooperarea, iar faptul de a fi interesantă este demonstrat de valenţele mereu noi, relevate prin studiile elaborate pe această temă. Caracteristica de a fi o temă de mare actualitate este cu atât mai evidentă în această perioadă când sistemul securităţii naţionale cunoaşte un amplu şi profund proces de reformă, de remodelare sub aspect conceptual şi organizatoric şi când găsirea unor căi şi modalităţi de eficientizare a cooperării în cadrul Comunităţii Naţionale de Informaţii este imperios necesară.
Visarion Neagoe


see also
#
Etnografie
Privire către noi înșine ca popor
Ediția a II-a, revăzută și adăugită

#
Abilități corecționale de bază.
Manual de training

#
Core Correctional Skills
The training kit

#
Santé et nutrition dans les médias actuels
#
Şcoala sociologică de la Bucureşti şi studiul familiei:
comentarii şi antologie de texte

#
Dialoguri despre educație și pedagogie
#
Produse şi servicii documentare în bibliotecile românești de învăţământ
#
Teoria economică marxistă
#
Human Rights in Prison. A Sociological Approach
#
Valori culturale franceze, fundament al geografiei umane moderne