Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Relaţionalismul confucianist şi gânditorul japonez Kaibara Ekiken
Autor: Maria-Simona Dovleac
An: 2013
Pagini: 276
Format: B5 (182 x 257 mm)
ISBN: 978-973-558-707-9
Categoria: Filosofie, psihologie, religie
   Prin apel la traducerea culturală, studiul încearcă să răspundă întrebării «În ce constă specificitatea modelului relaţional confucianist care face dintr-un om, ‘om relaţional’? Ce înseamnă ‘om relaţional’ în discursul etic japonez al lui Kaibara Ekiken (1630-1714) din perioada Tokugawa?». Punctul de pornire al studiului îl constituie ideea că, în discursul confucianist, omul nu este perceput ca individ, ci ca fiinţă relaţională. Obiectivul principal al cercetării este acela de a identifica elementele care, în discursul confucianist al lui Kaibara Ekiken, fac dintr-un om, om relaţional. Identificarea şi interpretarea conceptelor din discursul gânditorului japonez Kaibara Ekiken se realizează prin grila textelor confucianiste chineze din perioada preimperială, anterioară anului 220 î.Hr., prin raportare la sursele canonice.
Autoarea


see also
#
Cum văd eu iubirea
Un A-Z clinic

#
Multiculturalismul în Canada, SUA și Australia
#
Eu și Camus. Confidențe
#
Moartea fericirii light
De la reforma etică spre metafora estetică
ed.III

#
Rostiri etice în filosofia românească, vol. III
#
Despre rolul elitelor în societatea deschisă
#
Consilierea filosofică: de la practică la profesie
#
Seinoske Yuassa, un filosof japonez în România
#
Literarul și picturalul, spații literale Maurice Blanchot și Giorgio de Chirico à la lettre
#
Rostiri etice în cultura românească. Studii, volumul II