Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Materiale compozite polimerice termoplastice
Autor: Zina Vuluga, Dan Donescu, Dumitru Mircea Vuluga
An: 2008
Pagini: 302
Format: B5 (182 x 257 mm)
ISBN: 978-973-558-370-5
Categoria: Chimie
   Cartea MATERIALE COMPOZITE POLIMERICE TERMOPLASTICE reprezintă o tratare a principalelor aspecte ale materialelor compozite, într-o manieră modernă, oferind specialiştilor din domeniul materialelor plastice o documentare utilă. Această clasă nouă de materiale polimerice s-a dezvoltat ca urmare a necesităţii crescânde de a se obţine materiale cu proprietăţi deosebite, folosite în tehnologiile de vârf din domeniul telecomunicaţiilor, electronicii, aeronauticii, construcţiilor civile şi industriale, în tehnica militară şi nucleară.

see also
#
Chimie analitică calitativă şi cantitativă: lucrări practice
#
Defecte de rețea
#
Monostraturi Langmuir şi Langmuir-Blodgett
#
Aditivi alimentari
#
Macromolecular Compounds I
Chemistry and Technology of Polymer Synthesis

#
Aplicații ale laboratorului analitic în biotehnologii
#
Chimia şi biochimia alimentului
#
Cytochromes P450s in Bacterial Pathogens
#
Noțiuni fundamentale de enzimologie, partea I
#
Aplicații practice ale chimiei anorganice și organice în științele agronomice