Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Viața lui Isus
Autor: Mihail Dragomirescu
ediție concepută și restituită de Nicolae Scurtu
An: 2009
Pagini: 130
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-456-6
Categoria: Filosofie, psihologie, religie
   Biografi a lui Isus, inaccesibilă, încă, pentru foarte mulţi dintre noi, este rodul unor lecturi sistematice şi profunde pe care ideologul, esteticianul şi filosoful Mihail Dragomirescu le-a întreprins începând din studenţie şi până la vârsta deplinei sale maturităţi fizice şi intelectuale.
Presiunea devorantă pentru filosofie, estetică şi teologie, precum şi o anume artă de a interoga şi a dialoga l-au condus pe Mihail Dragomirescu, în chip direct, spre problema fundamentală a omenirii - cine este şi în ce constă unicitatea şi irepetabilitatea creatorului universului?
Bogata sa cultură literară, înzestrarea excepţională şi câteva drame familiale, inacceptabile în concepţia sa, l-au motivat profund în elaborarea acestei biografii a lui Isus, privit din perspectivă istorică, filosofică, teologică şi literară.

see also
#
Cum văd eu iubirea
Un A-Z clinic

#
Multiculturalismul în Canada, SUA și Australia
#
Eu și Camus. Confidențe
#
Moartea fericirii light
De la reforma etică spre metafora estetică
ed.III

#
Rostiri etice în filosofia românească, vol. III
#
Despre rolul elitelor în societatea deschisă
#
Consilierea filosofică: de la practică la profesie
#
Seinoske Yuassa, un filosof japonez în România
#
Literarul și picturalul, spații literale Maurice Blanchot și Giorgio de Chirico à la lettre
#
Rostiri etice în cultura românească. Studii, volumul II