Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Europa în context: identități și practici discursive
Autor: Camelia Beciu, Nicolae Perpelea (coord.)
An: 2010
Pagini: 244
Format: B5 (182 x 257 mm)
ISBN: 978-973-558-527-3
Categoria: Științe sociale
   De ce „Europa în context”? Continuăm un model de analiză pe care l-am prezentat în volumul „Europa şi spaţiul public” apărut în 2007 la Editura Academiei, precum şi în numărul tematic al Revistei Române de Sociologie „Europenizarea: concepte, practici instituţionale reprezentări” (Bucureşti, 2009). Justificam atunci opţiunea de a studia construcţia socială a europenizării. Iată şi una din întrebările care ar sintetiza această formulă de cercetare: în ce mod actorii instituţionali şi non-instituţionali încep să utilizeze repertoriul european (terminologia oficială, reglementările, diverse tipuri de oportunităţi instituţionale etc.) depăşind astfel aria poziţiilor de tip expert şi/sau politico-diplomatice? [...]
Ni s-a părut de aceea o buna pistă de cercetare identificarea diverselor forme prin care sfera mediatică şi instituţională se detaşează în timp de limbajul statutar al UE prin practici de reinventare şi de adaptare la contextele europene. O primă ipoteză pe care am dezvoltat-o viza mediatizarea deliberativă. Modul în care presa construieşte probleme publice în jurul tematicii europene indică o formă de poziţionare faţă de agenda europeană. [...]
Discursurile jurnalistice, ca şi acelea ale „cetăţeanului-jurnalist” sunt fabricate în viziunea unei Europe lăsate pe mâna unor elite care nu-şi fac „slujba de elite” - ca atunci când actorii acestui câmp sunt distribuiţi în rolul unor funcţionari-birocraţi care habar nu ar avea despre ce se întâmplă în „societatea profundă”. Astfel, în câteva dintre studiile de aici este relevată prin metodologii variate strategia discursivă a acestor dispozitive de comunicare de a fabrica în mod artificial cadre de interpretare moralistă pentru orice acţiune, eveniment sau fenomen social.

see also
#
Etnografie
Privire către noi înșine ca popor
Ediția a II-a, revăzută și adăugită

#
Abilități corecționale de bază.
Manual de training

#
Core Correctional Skills
The training kit

#
Santé et nutrition dans les médias actuels
#
Şcoala sociologică de la Bucureşti şi studiul familiei:
comentarii şi antologie de texte

#
Dialoguri despre educație și pedagogie
#
Produse şi servicii documentare în bibliotecile românești de învăţământ
#
Teoria economică marxistă
#
Human Rights in Prison. A Sociological Approach
#
Valori culturale franceze, fundament al geografiei umane moderne