Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Abuzul comis în familie asupra copiilor - o perspectivă multidisciplinară
Autor: Sorin M. Rădulescu, Cristina Dâmboeanu
An: 2010
Pagini: 356
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-499-3
Categoria: Științe sociale
   Violenţa în familie este o problemă de sănătate publică, iar extinderea ei constituie un indicator de criză socială, semnificând faptul că valorile şi normele care reglementează relaţiile familiale nu mai au credibilitate şi nu mai pot asigura liniştea, căldura şi pacea care trebuie să caracterizeze, în genere, climatul familial.
În acest context, nu trebuie ignorat faptul că violenţa în familie este determinată şi favorizată, între altele, de inegalităţile educaţionale, accesul unor familii la educaţie şi bunăstare socială, marginalizarea unor categorii defavorizate de familii, amploarea violenţei în societate, absenţa unor sanc-ţiuni mai drastice împotriva acelora care neglijează sau abuzează fizic, emoţional şi sexual copiii, încălcarea drepturilor copilului în anumite instituţii de ocrotire, şcoli, spitale etc.
Lucrarea prezentă s-a născut tocmai din necesitatea de a trece în revistă întreg evantaiul de probleme generat de violenţa în familie, cu precădere de violenţa asupra copilului, de a evalua cauzele şi factorii de risc în acest domeniu, de a prezenta estimativ dimensiunile acestui fenomen şi, nu în cele din urmă, de a schiţa câteva soluţii în scopul prevenirii şi combaterii acestui veritabil ”flagel” cu care se confruntă, în mod dramatic, familia românească.

see also
#
Etnografie
Privire către noi înșine ca popor
Ediția a II-a, revăzută și adăugită

#
Abilități corecționale de bază.
Manual de training

#
Core Correctional Skills
The training kit

#
Santé et nutrition dans les médias actuels
#
Şcoala sociologică de la Bucureşti şi studiul familiei:
comentarii şi antologie de texte

#
Dialoguri despre educație și pedagogie
#
Produse şi servicii documentare în bibliotecile românești de învăţământ
#
Teoria economică marxistă
#
Human Rights in Prison. A Sociological Approach
#
Valori culturale franceze, fundament al geografiei umane moderne