Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Idei și mentalități în Europa modernă
Autor: Carmen Diaconescu
An: 2009
Pagini: 136
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-438-2
Categoria: Științe sociale
   Cursul Idei şi mentalităţi în Europa modernă se adresează studenţilor anului II de la departamentul Studii Culturale Europene al Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti. Structura lui răspunde atât unor exigenţe teoretice cât şi unor cerinţe didactice specifice, referitoare, în principal, la faptul că studenţii departamentului au în program şi cursuri despre istoria Europei, literatura Europei, sistemul artelor moderne, cultura şi civilizaţia românească, cultura contemporană.
Prin cursul Idei şi mentalităţi în Europa modernă ne propunem să oferim studenţilor o sinteză a principalelor momente din istoria culturii şi mentalităţilor din epoca modernă, urmărind, cu predilecţie, tendinţele care dau unitate şi individualitate fiecărei etape, precum şi raporturile dintre creaţii semnificative, convingeri culturale larg răspândite şi mentalităţi. Definirea modernităţii europene şi prezentarea modului în care s-au constituit caracteristicile şi valorile ei atât la nivelul ideilor majore, cât şi la cel al mentalului colectiv constituie principalele elemente de coerenţă ale cursului.

see also
#
Etnografie
Privire către noi înșine ca popor
Ediția a II-a, revăzută și adăugită

#
Abilități corecționale de bază.
Manual de training

#
Core Correctional Skills
The training kit

#
Santé et nutrition dans les médias actuels
#
Şcoala sociologică de la Bucureşti şi studiul familiei:
comentarii şi antologie de texte

#
Dialoguri despre educație și pedagogie
#
Produse şi servicii documentare în bibliotecile românești de învăţământ
#
Teoria economică marxistă
#
Human Rights in Prison. A Sociological Approach
#
Valori culturale franceze, fundament al geografiei umane moderne