Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Nevoia de reveniri
Ceva despre viitor, fără pierderea valorilor

Autor: Dragoș Vaida, Constanța Vaida Haliță
An: 2019
Pagini: 132
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-606-998-078-1
Categoria: Limbă, lingvistică, literatură română
   Încercăm să afirmăm că o goană spre viitor nu trebuie să facă uitat soclul valorilor constitutive ale civilizației noastre – filosofia și matematica greacă, gândirea latină, scrierile Sfinților Părinți, operele Renașterii, știința modernă și foarte multe altele, dezvoltate pe făgașul trasat de vrednicii noștri înaintași și acum de unii dintre noi, după puteri.
Am adoptat combinarea a două genuri, evocarea și eseul, întrepătrunderea acestora corespunzând cu ideea de istorie din noi.
Autorii


see also
#
Zigzaguri de lumină
poezii

#
La curtea lui Urmuz, vol. I
#
Poezie de dragoste
#
35 de interviuri
#
o Leoaică îmi traversează centrul
#
Al optulea infinit
#
El ne ținea într-un pumn cu Iubire inima
poezii

#
Drumuri răsucite
#
Sonia cu accent grav şi hiat
roman

#
Cartea celor 100 de povești