Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Despre rolul elitelor în societatea deschisă
Autor: Nora Grigore
An: 2019
Pagini: 152
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-606-998-091-0
Categoria: Filosofie, psihologie, religie
   Dacă pentru Popper elitele constituie un veritabil dușman al societății deschise, pentru partea adversă masele conduse constituie un factor periculos pentru societatea civilizată. Pe scurt, la Popper identificăm presupoziția că pericolul cel mai mare pentru societatea deschisă este reprezentat de cei de la vârf, de conducători, pe când Gaetano Mosca îi consideră pe cei conduși mai periculoși pentru ordinea de drept.
Autoarea


For Popper, it is the elites that are the true enemy of open society; for the opposite side, it is the masses that constitute a danger for civilized society. In short, one can identify in Popper the presupposition that the greatest danger for open society is represented by the ones at the top, the leaders and elites, while Gaetano Mosca seems to think that the ones being led are more dangerous for a society obeying the rule of law.

see also
#
Cum văd eu iubirea
Un A-Z clinic

#
Multiculturalismul în Canada, SUA și Australia
#
Eu și Camus. Confidențe
#
Moartea fericirii light
De la reforma etică spre metafora estetică
ed.III

#
Rostiri etice în filosofia românească, vol. III
#
Consilierea filosofică: de la practică la profesie
#
Seinoske Yuassa, un filosof japonez în România
#
Literarul și picturalul, spații literale Maurice Blanchot și Giorgio de Chirico à la lettre
#
Rostiri etice în cultura românească. Studii, volumul II
#
Rostiri etice în filosofia românească, vol. II