Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Referenţialul politicii externe româneşti între 1990 şi 2014
Autor: Cătălin Secăreanu
An: 2020
Pagini: 340
Format: 170 x 240 mm
ISBN: 978-606-998-092-7
Categoria: Biografie, istorie
   „Analiza politicii externe româneşti la nivel academic face obiectul mai multor abordări în literatura de specialitate, pornind de la lucrarea Ruxandrei Ivan şi studiile lui Şerban Cioculescu și continuând cu analizele altor specialiști, precum Valentin Naumescu. Acest volum se înscrie într-o orientare mai generală, Cătălin Secăreanu folosind, ca şi autorii citaţi, paradigma Foreign Policy Analysis. Elementul de noutate este reprezentat de analiza lingvistică şi de semnificaţie, autorul pornind de la premisa că este extrem de relevant a discuta politica externă românească în termeni de referenţial, interes naţional, bandwagoning, micro-structură. În cadrul secţiunii dedicate microstructurii ca explicaţie pentru determinismul constitutiv al structurii, el descrie etapele politicii externe româ-neşti în intervalul studiat, noţiunile de sistem şi societate internaţională, precum şi relevanţa Foreign Policy Analysis în calitate de grilă teoretică explicativă pentru primatul structurii în cazul referenţialului politicii externe.
Cătălin Secăreanu aduce o importantă contribuţie la aplicarea Foreign Policy Analysis în cazul politicii externe româneşti, punând în evidenţă multitudinea de teorii care pot fi aplicate complementar acestei perspective, cum ar fi semiologia sau analiza de politici publice.”
Prof. univ. dr. Radu Carp


see also
#
Toma Arnăuțoiu (1921-1959)
100 de ani de la naștere
Album-calendar

#
Muzicieni români
Biografii ascunse în arhive, vol. II

#
Pași de voie prin istorie, pași prin amintiri…
#
În chiria timpului
#
Amintirile Bucureştilor.
Bărbieri, frizeri, coafori

#
Jurnal de front din Primul Război Mondial
ediția a II-a revizuită și adăugită

#
Cultură, istorie şi societate, vol. VII
#
Nicolae Bălcescu în viziunea lui N. Iorga
ediția a II-a, revizuită

#
Povestea familiei Arnăuțoiu din Nucșoara
Relatări de Elena Ion Arnăuțoiu
Cuvânt înainte: Ioana-Raluca Voicu-Arnăuțoiu

#
Enciclopedia cenzurii din România, 1640 - 1945