Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Enhancing Grammar and Translation Practice. A Handbook for Freshmen in Translation Studies
Autor: Mihaela Zamfirescu, Dragoș Ivana
An: 2021
Pagini: 280
Format: A5
ISBN: 978-606-998-117-7
Categoria: Limbă, lingvistică, literatură în limbi străine
   This handbook offers translation and interpreting students a welcome opportunity to enrich their knowledge of grammar and translation skills alike. The grammar module focuses on a list of contextual values of the English tenses and, most significantly, contrasts English examples with Romanian counterparts, making comments about possible or impossible structures in Romanian. Concurrently, the volume aims to facilitate the learning, understanding and translation of specialised terminology. Apart from vocabulary items related to politics, culture, mass media, business, medicine and the legal system, the texts that have been selected will enable students to identify English language subtleties and tricks, to improve their background knowledge and, last but not least, to enhance their writing skills.
The Authors


Manualul de faţă este dedicat studenţilor care se specializează în domeniul traductologiei şi reprezintă o ocazie binevenită de a-şi îmbogăţi atât cunoştinţele de gramatică, cât şi competenţele de traducere. Modulul de gramatică se axează pe valorile contextuale ale timpurilor în limba engleză şi, mai important, compară exemplele în engleză cu cele corespondente în română, oferind explicaţii referitoare la structuri posibile sau imposibile în limba română. Totodată, volumul îşi propune să faciliteze învăţarea, înţelegerea şi traducerea vocabularului specializat. Pe lângă lexicul specific domeniului politic, cultural, mass media, economic, medical şi juridic, textele selectate îi vor ajuta pe studenţi să identifice subtilităţi şi capcane ale limbii engleze, să îşi lărgească cunoştinţele de cultură generală şi, nu în ultimul rând, să îşi dezvolte abilităţile de redactare.
Autorii


see also
#
An Analysis of Tense, Aspect and Modality in English and Romanian
#
The Pilgrim of Saint Martyr Sabas of Buzău
#
Introducere în teoria comunicării și practica interpretării
#
Паломник Святого Мученика Саввы из Бузэу
(Pelerinul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău)

#
The King Interpreted
#
On Botanical Terminology. A Case Study
#
Narrativas mutantes: anomalía viral en los genes de la ficción
#
Social concepts in contemporary utopian discourse
#
Landmarks in the History of the English Language
#
From Zero to Hero : English phonetics and phonology